Disclaimer - Copyright 2021©

Het copyright op deze site en alle hierin opgenomen content (zowel tekst als afbeeldingen) berusten bij GabyJansen.nl, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op voornoemde website's. Het geheel of gedeeltelijk gebruiken, kopieëren, vermenigvuldigen van deze site, of onderdelen daarvan zijn in strijd met het auteursrecht. Het is eveneens niet toegestaan om zonder toestemming van de auteurs de volledige inhoud dan wel delen van de inhoud van voornoemde website's op het internet, cd-rom, dvd, of welk ander medium dan ook te verspreiden. Toestemming voor gebruik uitsluitend en alleen na schriftelijke toestemming van GabyJansen. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via links toegangkelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de desbetreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsnamen, merken, foto's en logo's. Deze site is vervaardigd in opdracht van Gaby Jansen. Mocht deze site, ondanks zorgvuldige controle, afbeeldingen bevatten waarvan u, aantoonbaar, het copyright bezit verzoeken wij u direct contact op te nemen met Gaby Jansen.

©2011 - 2021

Tags: Copyright Disclaimer