Gaby Jansen & Partners

Gaby Jansen  voor hèt theatrale concept in de zakelijke wereld.

U, als manager, zelfstandig ondernemer of directielid bent ongetwijfeld de
deskundige op het gebied van zaken. Getuige de bedrijfsresultaten bent u daaruitstekend in geslaagd. Evenwel, de concurrent is dat óók en soms zelfs beter. Het kost u veel hoofdbrekers om creatiever te zijn en u opteert voor een nog beter resultaat. Gaby Jansen brengt dan ook visualisering, humor en acting bij business in het spel. Dit zijn aan het acteren en theater verwante methodes waarmee uw zakelijke doelen mede gerealiseerd kunnen worden. U de zaken en wij hèt theatrale concept, dat is het uitgangspunt van Gaby Jansen.


Voorbeelden
Een aantal voorbeelden van producten:

 

  • Trainingen in de segmenten 
  • Detailhandel
  • Gezondheidszorg
  • Dienstverlening
  • Horecawezen

Symposia:
Uw inleidingen interessanter maken door middel van een volstrekt unieke en theatrale aanpak.

De diepgang kan daarmee benadrukt worden maar deze aanpak kan ook dienen als relativering van een zwaar beladen thema.

Mogelijkheden zijn o.a.:

·         In een vroeg stadium meedenken in het creatief vormgeven van een symposium of commerciële activiteit

·         Inzet van Gaby Jansen  als acteur/gastheer

·         Training en deskundigheidsbevordering van professionals die op zoek zijn naar een eigen stijl van presentatie en performance.

Conflictreductie bij (re-)organisaties:
Iedere organisatie heeft momenten waarop meningsverschillen, vooroordelen en werkdruk kunnen leiden tot oplopende spanning. Dit vraagt om bezinning, een pas op de plaats en ontspanning van zowel leidinggevenden als medewerkers.

U moet hierbij denken aan een groepsbijeenkomst die geleid wordt door een of meer trainers van Gaby Jansen. Vooroordelen en conflicten worden uitvergroot en vervolgens teruggebracht tot hanteerbare, rationele overwegingen. De persoonlijke motivatie van de deelnemers wordt gecombineerd met theatrale technieken. Humor is de katalysator die leidt tot een gevoel van veiligheid en wederzijds respect.

Motivatie acts:

In elk bedrijf zijn er momenten waarop extra aandacht besteed moet worden aan motivatie .

Gaby Jansen heeft daarvoor een aantal luchtige acts die op maat gemaakt kunnen worden.

Hierbij kunt u denken aan de RELAXBOX, HET RUSTPUNT en DE GOEROE.

Andere commerciële activiteiten:

·    Theatrale ingebruikname van gebouwen of winkelcentra

·  Promotie activiteiten (b.v. beurzen)

  • Openingsspektakels

Creativiteit waarin beelden, gevoel, emotie en prikkels de hoofdmoot zijn.